Jak zaprojektować toaletę publiczną

Toaleta publiczna – korzysta z niej wiele osób o różnorodnych potrzebach i kulturze. Dlatego projektanci tego rodzaju miejsc muszą brać pod uwagę zarówno kwestie praktyczne, takie jak łatwe korzystanie z poszczególnych elementów czy odporność na działania wandali, a także kwestie estetyki wnętrza. Jak zatem zaprojektować toaletę publiczną, by wyglądała estetycznie, była komfortowa oraz wytrzymywała działania wandali?

Jakie warunki musi spełnić toaleta publiczna?

To, jakie warunki musi koniecznie spełnić toaleta publiczna, by mogła być dopuszczona do użytku określają przepisy zawarte między innymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 201 r. (Dz. U. 75, poz. 690), a także w Rozporządzeniu Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844).

projektowanie lazienki
Toaleta publiczna (źródło: https://www.ole.pl/)

W przepisach określone jest między innymi to, jakie warunki techniczno-sanitarne musi spełniać toaleta, wymiary pomieszczeń, a także liczba drzwi umywalek, mis ustępowych i pisuarów. W przepisach określone jest także to, w jakiej odległości powinna znajdować się toaleta pracownicza od miejsca wykonywania pracy.

Jeżeli chodzi o toalety pracownicze to na otwartej przestrzeni powinna ona znajdować się nie dalej niż 125 metrów od miejsca wykonywania pracy. W budynkach odległość ta nie powinna przekraczać 75 m, zaś w przypadku zakładów pracy chronionej 25 m. Kolejną kwestią jest położenie toalety – w przypadku, gdy na danym piętrze pracuje mniej niż 10 osób toaleta może zostać zaplanowana na najbliższej kondygnacji położonej powyżej lub poniżej miejsca wykonywania pracy.

Już na etapie projektowania toalety publicznej należy oszacować ilość osób, jaka będzie z niej korzystała. Jest to ważne, gdyż ustawodawca dokładnie określa ilość osób przypadających na określone elementy wyposażenia toalet publicznych. Będzie to odpowiednio – 1 umywalka na 20 osób, jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 30 mężczyzn i 1 miska ustępowa na 20 kobiet.

 

O czym jeszcze pamiętać projektując toaletę publiczną?

Z toalet publicznych korzystają osoby w różnym wieku, dlatego muszą one być dostosowane zarówno do potrzeb osób młodych i dzieci, a także osób starszych. Bardzo ważne jest też to, aby w toalecie publicznej znajdowały się osobne kabiny dla osób niepełnosprawnych, a w przypadku, gdy nie ma takiej możliwości w serii kabin była jedna dla osób niepełnosprawnych, a umywalki znajdowały się na poziomie pozwalającym korzystać z nich osobom na wózkach.

Kolejną istotną kwestią jest to, by toaleta była jak najbardziej zautomatyzowana i wykonana z odpornych materiałów, które zmniejszą ryzyko zniszczenia wyposażenia toalety. Obecnie toalety, które są projektowane w miejscach o zwiększonym natężeniu użytku, czy gdzie występuje większe ryzyko zniszczenia ich wnętrza projektuje się w całości ze stali nierdzewnej, która jest odporna na zniszczenia mechaniczne, a także na niekorzystny wpływ wilgoci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *